Siden 1978 har Dahles Deleservice AS levert deler til anleggsmaskiner og tunnelborerigger av forskjellige slag over hele landet. Med vår beliggenhet i Dalen er vi den nærmeste leverandøren av slike deler fra Oslo i øst til Bergen i vest.


Janne Dahle
janne@dahledel.no


Tore Dahle
tore@daheldel.no


Anne Irene Anundskås
anne.irene@dahledel.no

DAHLES DELESERVICE AS, Storvegen 179, 3880 DALEN  -  Tlf: 35077320 / 35077282  -  E-post: post@dahledel.no

...tilbake